Startovač - financování projektů

KAREL DUŠEK- MS V TERÉNNÍM TRIATLONU HAWAII 2019 - crowfunding kampaň

Podpořit - KAREL DUŠEK- MS V TERÉNNÍM TRIATLONU HAWAII 2019

XTERRA World Championship na Hawaii, velké finále celoroční světové série terénního triatlonu.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

4 000 Kč hlavní sponzor

Poděkování a uveřejnění na fb stránkách. Zobrazení na fotografiích ze závodu.

Počet odměn není omezen