Startovač - financování projektů

Kalendář nočních památek ČR 2021 - crowfunding kampaň

Podpořit - Kalendář nočních památek ČR 2021

Podpořte vydání fotokalendáře "Noční památky ČR 2021"

Umění
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

100 Kč Pohled z vybraných památek

Pošlu vám pohled z jedné z focených památek

Počet odměn není omezen