Startovač - financování projektů

Jupiter 10 - crowfunding kampaň

Podpořit - Jupiter 10

Elektronický sci-fi a fantasy časopis Jupiter sa vracia s poriadnou dávkou poviedok a rozhovorov

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

300 EUR Sponzor čísla

Meno sponzora alebo názov spoločnosti v podtitule na obálke, vo všetkých textoch spomenutý pri názve (Jupiter 10 - Meno-názov)

Počet dostupných odměn: 2/2