Startovač - financování projektů

JídloSebou.cz - crowfunding kampaň

Podpořit - JídloSebou.cz

Pomozte nám dokončit webovou aplikaci, která povede k revoluci v gastronomii! Podpořte projekt JídloSebou.cz!

Hry & Apps
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

50 000 Kč Mecenáš projektu

Vaše logo/reklama bude na naší hlavní stránce zářit už navždy, zároveň budete na všech reklamních materiálech uveden jako hlavní partner projektu. Stanete se oficiálním mecenášem projektu! Budete nejdůležitějším a nejváženějším obchodním partnerem. Jako bonus se setkáte se s tvůrci při skvělé večeři. Místo setkání samozřejmě můžete vybrat. Budeme Vás "nosit na rukou"!

Počet dostupných odměn: 1/1