Startovač - financování projektů

JídloSebou.cz - crowfunding kampaň

Podpořit - JídloSebou.cz

Pomozte nám dokončit webovou aplikaci, která povede k revoluci v gastronomii! Podpořte projekt JídloSebou.cz!

Hry & Apps
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

15 000 Kč Generální partner projektu

Vaše logo/reklama bude na naší hlavní stránce zářit po dobu 5 let, zároveň budete na všech reklamních materiálech uveden jako hlavní partner projektu. Pozveme Vás na příjemné posezení s tvůrci, kde můžete v klidu diskutovat o možné budoucnosti projektu (samozřejmě kromě jiných témat). Místo setkání necháme na Vás.

Počet dostupných odměn: 1/1