Startovač - financování projektů

Jen jednou v životě - podpořte vznik nového románu - crowfunding kampaň

Podpořit - Jen jednou v životě - podpořte vznik nového románu

Podpořte dokončení a vydání nového románu Karla Rady "Jen jednou v životě" s ilustracemi od Daniely Tinkové.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

50 000 Kč Mecenáš letu

Pět výtiskú románu s osobním věnováním od autora + pět volných vstupenek na její oficiální křest spojený s vernisáží obrazů a kreseb ilustrátorky knihy Daniely Tinkové + možnost stát se "kmotrem" knihy + jmenné poděkování v úvodu knihy coby hlavnímu mecenášovi vzniku a vydání knihy + veřejné poděkování před nastoupenou posádkou.

Počet dostupných odměn: 1/1