Startovač - financování projektů

Jen jednou v životě - podpořte vznik nového románu - crowfunding kampaň

Podpořit - Jen jednou v životě - podpořte vznik nového románu

Podpořte dokončení a vydání nového románu Karla Rady "Jen jednou v životě" s ilustracemi od Daniely Tinkové.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

25 000 Kč Výstup do volného prostoru - překvapení!

Pět výtiskú románu s osobním věnováním od autora + pět volných vstupenek na její oficiální křest spojený s vernisáží obrazů a kreseb ilustrátorky knihy Daniely Tinkové + možnost osobního rozhovoru s autorem a jeho blízkými přáteli na následné menší oslavě po skončení křtu + jmenné poděkování startérovi - členovi posádky v úvodu knihy coby jednomu z hlavních mecenášů vydání knihy + překvapení!

Počet dostupných odměn: 2/2