Startovač - financování projektů

Jen jednou v životě - podpořte vznik nového románu - crowfunding kampaň

Podpořit - Jen jednou v životě - podpořte vznik nového románu

Podpořte dokončení a vydání nového románu Karla Rady "Jen jednou v životě" s ilustracemi od Daniely Tinkové.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

2 000 Kč Teleportace

Dva výtisky románu s osobním věnováním od autora + jmenné poděkování startérovi v závěrečném post-scriptu knihy + dvě volné vstupenky na její oficiální křest spojený s vernisáží obrazů a kreseb ilustrátorky knihy Daniely Tinkové + možnost osobního rozhovoru s autorem před nebo po skončení křtu.

Počet dostupných odměn: 25/25