Jemnocit - básnická sbírka žen(ám) - crowfunding kampaň

Startéři - Jemnocit - básnická sbírka žen(ám)

Kniha intimní poezie tří brněnských autorek, jejichž společnou inspirací je láska k ženám.

Knihy