Startovač - financování projektů

Jednoduchá kuchařka -  Vaříme pro jaterní dietu - crowfunding kampaň

Podpořit - Jednoduchá kuchařka - Vaříme pro jaterní dietu

Konečně ta pravá pomoc pro všechny, kteří se potýkají s jaterní dietou.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

2 500 Kč Anděl

Věnujte 5 knih veřejným knihovnám pro lidi, kteří si tak tuto báječnou publikaci budou moci vypůjčit a nalézt správný směr v boji s jaterní dietou.

Knihy budou odeslány pěti vámi vybraným knihovnám nebo můžete nechat výběr na nás.

+ Jedna kniha navíc pro vás.

Počet odměn není omezen