JANEK&KAPELA - NOVÉ CD KŘEHKÝ SVĚT - crowfunding kampaň

Podpořit - JANEK&KAPELA - NOVÉ CD KŘEHKÝ SVĚT

Podpořte natočení CD Křehký svět, tak trochu "jiné hudební party", JANEK&KAPELA.

Hudba
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

3 000 Kč Soukromé vystoupení kapely - unplugged

Přijedeme k vám a zahrajeme pro Vás a Vaše známé (10-12 lidí). Hodinový koncert bez aparatury do vzdálenosti cca 50km od Klášterce n. Ohří. V odměně není zahrnuta částka za PHM.

Počet odměn není omezen