Jan Pištěk: Výstava, jakou svět neviděl - crowfunding kampaň

Jan Pištěk: Výstava, jakou svět neviděl

Podpořte vydání obsáhlého katalogu ze „zakázané“ výstavy obrazů a kreseb ak. mal. Jana Pištěka.

Knihy

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Líbí se Vám tvorba akademického malíře Jana Pištěka? Udělejte si radost nebo věnujte někomu blízkému výjimečný dárek v podobě vysoce kvalitní umělecké publikace, kterou vydáváme v bibliofilském nákladu pouhých 199 až 249 číslovaných výtisků. Podpořte náš projekt a získejte za odměnu reprezentativní katalog obsahující nejen špičkové reprodukce mnoha desítek autorových obrazů a kreseb, ale i kompletní fotografickou dokumentaci výstavy.   

Od 6. listopadu 2020 do 11. června 2021 probíhala v prostorách Dusíkova divadla v Čáslavi další z tradičních velkých výstav současného českého umění organizovaných každoročně spolkem Třiatřicet. Tentokrát jsme zde pod názvem „Kosmologické theatrum-terra“ představili reprezentativní výběr z díla významného českého výtvarníka Jana Pištěka s tím, že příbližně třetina vystavených prací byla prezentována úplně poprvé. Po virtuální vernisáži jsme výstavu celkem pětkrát prodloužili, přesto zůstávala kvůli mnohdy nesmyslným vládním opatřením trvale nepřístupná, a to téměř až do její dernisáže.  

Veřejnosti nyní opět po roce nabízíme příležitost podpořit prostřednictvím portálu Startovač naši činnost a získat za odměnu unikátní publikaci. Poučili jsme se přitom jak z předchozích výstavních projektů, při nichž zájem o naše výpravné katalogy vždy výrazně překročil jejich náklad, tak ze zkušeností s předchozími úspěšnými crowdfundingovými kampaněmi. Vzhledem k tomu, že i v tomto případě je velká část nákladu připravovaného katalogu již nyní rozebrána, jedná se o jediný způsob, jak jej získat.

Autorem katalogu / sešitu krásných umění, vydaného coby čtvrtý svazek edice Picturis v rozsahu 120 - 170 stran, bude opět kurátor výstavy a zakladatel a emeritní ředitel Galerie výtvarných umění v Mostě Petr Svoboda, autorem obrazového materiálu je Oto Palán a Miroslav Lepeška

Publikace bude kromě průvodních textů obsahovat zejména reprodukce veškerých vystavených prací, fotodokumentaci celé instalace a také fotografie obrazů a kreseb dosud nevystavených a v žádném katalogu nereprodukovaných.

Z prezentace prvních dvou svazků edice Picturis - katalogy Miloslava Mouchy a Gabiny Fárové.

Podrobné informace o průběhu prací na katalogu zveřejníme postupně na našem webu a FB profilu.

Veřejná prezentace (křest) katalogu proběhne pravděpodobně - v závislosti na protiepidemických opatřeních - v prosinci t. r. ve společenských  prostorách společnosti INDIGOPrint; všichni přispěvatelé a mecenáši obdrží včas elektronickou pozvánku.

Co si o tomto projektu myslíte?