Jak přežít v moři informací - crowfunding kampaň

Jak přežít v moři informací

Pomozte mi vydat příručku o tom, jak dostat pod kontrolu převahu informací. Udělejte první krok k životu v harmonii s informacemi. Ušetří vám čas.

Knihy
Jak přežít v moři informací

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Jak přežít v moři informací?

Tuto otázku si kladu dnes a denně, stejně jako následující otázky.

Žijeme v labyrintu technologií. Ve virtuální realitě internetu trávíme více a více času. Rozumíme však důkladně všem možnostem a nástrahám světa, který je postupně transformován na svět digitální? Jsme si vědomi hlavních důsledků? Nebo dnes žijeme do jisté míry nevědomě a jedeme tak trochu "na autopilota"?

Zamysleli jste se někdy, jaký dopad na Váš každodenní život by měl zásadnější výpadek internetu? Kolik hodin denně navíc byste získali? :)
Je na místě se krátce zastavit, ohlédnou, zamyslet?

Příručka jako příležitost k zamyšlení

Výsledkem těchto a dalších otázek je příručka, která se uchází o Vaši pozornost. Vychází z mé více než dvacetileté zkušenosti s každodenním bojem proti převaze informací. Rád bych ji uplatnil ve prospěch Vás, čtenářů a podporovatelů.

Text se nesnaží prosazovat "jedinou možnou pravdu" nebo "jediný správný pohled". Pomůže Vám se zorientovat ve spleti pojmů, zamyslet se nad některými dopady technologií, které jste mohli přehlédnout. Představí možné cesty řešení. Bude obsahovat příběhy ze života, praktické tipy a triky.

Ze srdce si přeji, aby Vás níže uvedené ukázky zaujaly a aby pro Vás byla příručka užitečná.

Nestane-li se tak, zvažte prosím napsání jedné nebo dvou vět se zpětnou vazbou na moji adresu. Pomůžete mi tak příručku vylepšit a zpřístupnit širšímu publiku.

Cíle a obsah projektu

Nabídnout jednoduchý a srozumitelný návod k obraně před informačním zahlcením, manipulacemi, zavádějícími a klamavými sděleními

Příručka bude obsahovat
— Krátký úvod, srozumitelnou analýzu hlavních příčin a nástin dopadů
— Techniky práce s informacemi, zdroji informací, sděleními
— Techniky na rozpoznání a obranu před nejčastějšími formami manipulace (mediální manipulace, manipulace v kolektivu a v běžném životě)

Forma textu je populárně naučná, odlehčená; vyvinul jsem značné úsilí ve snaze čtenáře nezahltit.

Nezávislost jako dosažitelný cíl

— Příručka by Vám měla umožnit dosáhnout vyšší míru nezávislosti a minimalizovat úspěšnost pokusů o cílené ovlivňování Vašich názorů.

Proč to celé dělám

— Chci přispět ke snížení vlivu masové manipulace ze strany sociálních sítí, cílených sdělení, médií malých i velkých. Někteří autoři mluví dokonce o probíhající informační válce.
— Protože vím, že od stresu, přetížení a života v neustálém napětí je mnohdy jen krůček ke svobodě, nezávislosti a žití v přítomném okamžiku. Pojďte se podívat, zda bychom i ve Vašem případě nenašli možnost něco vylepšit... ;)

Svobodný člověk

Proč si myslím, že je tento projekt potřebný

— Protože informační rovina se stává v naší realitě rovinou zcela zásadní a rozhodující.
— Přesto není práce s informacemi předmětem standardního vzdělání, s výjimkou specializovaných vysokých škol. I tam však musíte hledat mezi řádky.

Co přesně získáte

— Výsledným produktem je příručka v elektronické verzi ve formátu PDF; Rozsah 20-30 stran
— V případě dostatečného zájmu vytvoříme také příručku v tištěné verzi na kvalitním papíře ve formátu A5 (v případě splnění dodatečného milníku "Tištěná verze", bude distribuována všem, kteří přispěli alespoň 150 Kč)
— Pro Ty z vás, kteří podpoří projekt vyšší částkou, připravíme vtipné děkovné certifikáty navržené grafikem.
Individuální konzultace s autorem jsou zde zejména pro případ, že Vás text "nakopne k akci". Nechcete-li čekat na dokončení příručky a rozhodli jste se Vaši situaci aktivně řešit teď hned. Vaše situace a hodnoty jsou jedinečné. Individuální konzultace probíhá formou audio nebo video-hovoru šifrovaným kanálem dle předchozí dohody.

Svět není jen materiální... Získáte tedy navíc:
— Hřejivý pocit, že jste pomohli dobré věci, která se bez finanční pomoci plné realizace nedočká.
— Šanci aktivně ovlivnit celospolečenské dění ve prospěch svobody a v neprospěch manipulátorů

Produkt nebude s největší pravděpodobností možné získat později, jinou formou, než nyní zde na Startovači. Téměř jistě nebude k dostání v knihkupectvích. Možnost příručku získat máte tady a teď.

Jak můžeme dosáhnout změny?

— Snahou lidi sbližovat a spojovat namísto rozdělování, vzájemného znepřátelení a polarizace.
Uvědomme si, že je tu mnohem více věcí, které nás spojují, než těch, co nás rozdělují.
— Stavěním pevného bodu uprostřed existujících názorových extrémů.
— Aktivní účastí ve společenské diskusi. Soudržnost společnosti můžeme podpořit trpělivostí a pěstováním ochoty vyslechnout odlišný názor. Neodsuzováním lidí s odlišným názorem.
— Zdravým mixem individuálního a týmového přístupu

Zřejmě jste už pochopili, že jde o více, než o příručku. Tím, že projekt podpoříte, můžeme společně dosáhnout mnohem více.

Jak bude výsledek vypadat?

Následuje několik ukázek z existujících textů (rozsah aktuálně cca 10 stran).
Barva, styly a písmo by měly zůstat nezměněny. Obsah se může měnit i na základě Vašich podnětů, pro které budeme mít vždy otevřeno :)

Máme problém

Mám problém

Mám problém - pookračování

Je to pouze začátek.

Bude-li projekt příručky úspěšný, a já věřím, že bude... Máme spolu s rýsujícím se týmem vymyšleno několik navazujících projektů. Vzdělání v otázkách "informační gramotnosti" v naší společnosti citelně chybí. My jsme se rozhodli, že nebudeme nadávat, a raději s tím něco konkrétního uděláme!

Zajímá mne, co si myslíte. Co by Vás zajímalo? Co Vám tu chybí nebo naopak co už je navíc?

Přijdou mi zvláštní výzvy typu "prosím sdílejte". Jestliže se člověku projekt líbí a považuje jej za přínosný, potom přeci informace o něm přirozeně sdílí. Není třeba o to žádat. Nemyslíte?

Kdyby Vás nakonec projekt zaujal natolik, že byste se jej rádi aktivním způsobem účastnili, ozvěte se mi.

Časový rámec

— Odměny budou doručeny nejpozději do konce roku 2021, pracovní (neoficiální) termín pro dokončení elektronické verze příručky je konec září 2021.

Co se stane, vybereme-li více prostředků?

— Část získaných prostředků bude reinvestována do mini-reklamní kampaně
— Máme připraveny další navazující milníky. Nechte se překvapit :)

Co když se nevybere dostatek prostředků?
— V případě takové politováníhodné situace, Vám Startovač vaše prostředky vrátí.

Co si o tomto projektu myslíte?