Startovač - financování projektů

kniha IN - crowfunding kampaň

Podpořit - kniha IN

Nikto sa nedostal tak blízko do sveta subkultúr. Cez intímny pohľad fotografa Matúša Zajaca v knihe IN si ju zamilujete. S vašou pomocou to dokážeme!

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

120 EUR Fotografia 30x40cm

Môžete si vybrať ľubovoľnú fotografiu z môjho portfólia, ktorú dostanete vytlačenú na baryt papieri s venovaním.

Počet dostupných odměn: 15/15