Hvězdičky na Černovír - crowfunding kampaň

Podpořit - Hvězdičky na Černovír

Chceme označit hroby vojáků z první světové války, pohřbených na vojenském hřbitově v Olomouci-Černovíře.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

100 Kč Poděkování

Každý, kdo přispěje aspoň částkou 100 Kč, bude uveden v poděkování dárcům na našem webu a Facebooku.

Počet odměn není omezen