Startovač - financování projektů

Hřeby a led - světové rekordy - crowfunding kampaň

Podpořit - Hřeby a led - světové rekordy

První český team, který rád mrzne v prostředí mrazivého severu aneb světové rychlostní rekordy na ledě. Chybí nám 1/3 rozpočtu.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

2 500 Kč Komplet aneb vše za jedny prachy

- Pozdrav z mrazivého severu
- Hřeb obroušený švédským ledem
- Volný Vstup 1 den na CSD 2019
- Triko - slogan: Protect Your Freedom
- Součastí filmu Hřeby a led

Počet dostupných odměn: 8/10