HRA: OUR PAST - crowfunding kampaň

Podpořit - HRA: OUR PAST

Vži sa do role hlavnej postavy a pozri sa na svet jeho očami. Pomôž nám dokončiť našu hru a dostať ju na Steam.

Hry & Apps
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

10 EUR Kamarát

Každý, kto nám prispeje čiastkou 10 EUR obdrží v deň publikovania hry na STEAM plnú verziu našej hry.

+ uvedenie mena v časti CREDITS
+ digitálne poďakovanie

Počet odměn není omezen