Host - crowfunding kampaň

Podpořit - Host

Krátkometrážní adaptace povídky E. A. Poea, Systém dr. Tarra a profesora Fethera.

Film & Video
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

4 000 Kč Generální partner

Za tuto částku se stáváte generálním partnerem, budete uvedeni vy, nebo vaše firma v titulcích, jako sponzor filmu. Odměna bude řešena osobně přímo s vámi!

Počet odměn není omezen