Host - crowfunding kampaň

Podpořit - Host

Krátkometrážní adaptace povídky E. A. Poea, Systém dr. Tarra a profesora Fethera.

Film & Video
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

500 Kč Poklonka

Za tuto částku vám přijde osobní video poděkování režisérky!

+ Odkaz na online premiéru

Počet odměn není omezen