Hont a jeho Dejiny - časopis - crowfunding kampaň

Hont a jeho Dejiny - časopis

Pomôžte iniciatíve Hont a jeho Dejiny začať vydávať vlastný časopis. Nájdete v ňom zaujimávé články o histórii, tradičných remeslách či folklóre.

Knihy

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Čo je Hont a jeho dejiny a prečo robíme zbierku na štartovači?

Hont a jeho dejiny je iniciatívou, ktorá sa venuje dejinám jedného z najstarších regiónov na území dnešného Slovenska - Hontu. Iniciatíva zahŕňa malý autorský kolektív a príležitostných autorov, spolu sa venujeme rôznym témam z dejín Hontu a publikujeme ich na rovnomennej facebookovej stránke. Za relatívne krátky čas sa nám darí našimi príspevkami oslovovať niekoľko tisíc ľudí. Facebook je zaujímavým miestom, ktoré združuje široké spektrum ľudí a preto bol vhodným miestom na začiatky našej iniciatívy. Záujem o dejiny Hontu v podaní nášho autorského kolektívu, nás však viedol k zamysleniu o rozšírenie poľa pôsobnosti, napríklad na časopis. Vlastný časopis by pre nás znamenal možnosť kvalitnejšieho sprostredkovania informácii pre verejnosť. Je to možnosť, ako sa systematicky venovať nie len dejinám, tradíciám, folklóru či remeslám, ale aj zbierať a uchovávať historickú pamäť regiónu Hont.

Hont a jeho dejiny - link na Facebook

 

Ako bude vyzerať časopis a čo získate ak nás podporíte?

Časopis Hont a jeho Dejiny by mal vychádzať každé 3 mesiace, počnúc prvým - júlovým číslom. Prvé číslo bude možné získať len podporou projektu na štartovači. Podporou nášho projektu budete môcť získať aj predplatné druhého a tretieho čísla. Ako podporovatelia si budete môcť vybrať aj rôzne knižné, zážitkové či iné vecné odmeny.

 

 

 

Časopis bude mať vždy veľmi jednoduchú štruktúru zloženú z okruhov: Odborné články, Historická pamäť, Remeslá, Folklór. Zároveň bude mať každé číslo dve nosné témy: hlavnú a vedľajšiu.V každom čísle budete môcť spoznať región Hont z iného uhla, nahliadnuť do jeho dejín, tradícií, remesiel či folklóru. Prvé tri čísla, ktoré si môžete predplatiť budú zamerané na: 

Prvé číslo: Šľachta v 18. až 19. storočí a Kováčske remeslo - obsah nižšie (môžná mierna úprava)

Druhé číslo: Hont v 10. až 13. storočí a Vinohradníctvo (výjde v septembri 2021)

Tretie číslo: Vianoce na Honte a Včelárstvo (výjde začiatkom decembra 2021)

 

 

Čo má z toho Hont?

Alfou a Omegou našej iniciatívy je povzniesť Hont. V minulosti bol Hont jedným z najpokrokovejších regiónov. Hontianska stolica bola medzi prvými siedmymi, ktoré dostali erbové právo. Bola sídlom mnohých šľachtických rodov, a keď niekto povedal, že pochádza z Hontianskej stolice, niečo to znamenalo. Dnes mnohí ani nevedia, čo je to Hont a tobôž, že v ňom bývajú alebo z neho pochádzajú. Písaným slovom môžeme veľmi ľahko a jednoducho začať s nápravou tejto situácie. Ale facebook nestačí, a aby sme mali kde písať, potrebujeme Vás priatelia. Ďakujeme.

 

 

Co si o tomto projektu myslíte?