Desková hra Home Designers | crowdfunding kampaň

Novinky - Desková hra Home Designers

Ve hře Home Designers se vžijete do role designerů, kteří navrhují bydlení pro náročné klienty.

Hry & Apps

31. květen 2014

Pravidla Home Designers

První verze pravidel HD. Jedná se o současnou verzi bez vložených obrázků.
Pravidla Home Designers Obrázek

PETR CHVAL & TEAM

HOME DESIGNERS

PRAVIDLA HRY

Počet hráčů: 2 - 6

Herní čas: 30 min

Doporučený věk: 9 let a více

 

I. HRA OBSAHUJE

80 destiček místností, z toho

5× koupelna (žlutý okraj, modrý rub)

5× koupelna + WC (modrý okraj, modrý rub)

5× WC (bílý okraj, modrý rub)

5× kuchyně s jídelnou (zelený okraj, fialový rub)

5× kuchyně s obývacím pokojem (fialový okraj, fialový rub)

5× obývací pokoj (žlutý okraj, fialový rub)

7× dvoulůžkový pokoj (modrý okraj, červený rub)

7× jednolůžkový pokoj (červený okraj, červený rub)

8× manželská ložnice (oranžový okraj, červený rub)

8× vstupní hala (bílý okraj, šedý rub)

4× garáž (bílý okraj, šedý rub)

4× speciální místnost (bílý okraj, šedý rub)

12× chodba (bílý okraj, šedý rub)

25 karet klientů

6 oboustranných stavebních parcel

60 žetonů dveří

1 přesýpací hodiny na 30 sekund

II. CÍL HRY

Hráči ve hře představují návrháře, kteří sestavují náročným klientům domy na míru. Zatímco dům sestavuje každý hráč zvlášť, vylosovaná sada klientů (rodina) je pro všechny společná. Zvítězí ten hráč, který nejlépe vyhoví přáním klientů a obecným požadavkům na uspořádání domu.

III. VAŠE PRVNÍ HRA

Hrajete-li hru poprvé, tak je tu pro vás tato kapitola. Pokud jste již hru hráli, můžete přeskočit na kapitolu IV. PLNÁ VERZE HRY.

1. PŘÍPRAVA

Ze zásoby místností vyřaďte destičky označené na rubu šedou barvou a vraťte je do krabice. Ostatní vysypte na stůl lícem dolů - s nimi budete hrát.

Roztřiďte karty klientů dle rubu na oranžové (matky), zelené (otcové) a žluté (ostatní členové rodiny). Losem vyberte 1 matku, 1 otce, a 2 další členy rodiny. Karty položte lícem vzhůru na stůl tak, aby na ně všichni dobře viděli. Každý z klientů uvádí 3 požadavky jež by měl jeho vysněný dům splňovat. Ve výukové hře vás zajímají pouze první dva požadavky klienta (vyznačené zeleně).

Každý hráč obdrží 1 stavební parcelu a umístí ji před sebe vzhůru tou stranou, která již obsahuje předtištěnou jednu místnost - vstupní halu. Šipka "S" - sever, by měla směřovat od hráče.

2. PRŮBĚH HRY

A. Fáze výběru místností

Hráči si nejprve ze společné hromady vyberou místnosti, z nichž budou později stavět domy. Výběr probíhá následovně: Začínající hráč (určí se losem) táhne místnost dle svého výběru (rozhoduje se ovšem pouze podle velikosti a barvy rubu), podívá se na místnost a položí ji na svůj pozemek rubem vzhůru. Po něm totéž provede další hráč (po levici). Rozebírání skončí ve chvíli, kdy má každý hráč devět místností.

B. Fáze stavby domu

V této fázi stavějí všichni hráči zároveň, každý na svém pozemku. Ke stavbě mohou použít libovolný počet z 9 místností, které si vybrali ve fázi výběru místností. Při stavbě domu je třeba dodržovat následující pravidla:

 • Alespoň jedna místnost musí navazovat na předtištěnou vstupní halu.

 • Místnosti, které mají být z logiky věci propojené dveřmi, na sebe musí navazovat (dotýkat se okrajem).

 • Dům nesmí překročit výměru pozemku.

 • Každá místnost musí směřovat okny na pozemek, tedy nikoli do sousední místnosti.

Ve chvíli, kdy již mají všichni hráči dostavěno, mohou si navzájem zkontrolovat, zda dodrželi výše uvedená pravidla. Pokud je odhaleno pochybení (např. okna místnosti směřují do sousední místnosti), pak musí chybující hráč nedostatek napravit vhodným přeskupením místností.

3. VYHODNOCENÍ:

Jeden z hráčů postupně projde požadavky klientů na kartách a ohodnotí všechny hráče podle toho, zda je splnili či nikoli, a to následovně:

Splnění prvního zeleného požadavku: + 2 body

Splnění druhého zeleného požadavku: + 1 body

Při nejistotě, zda byl požadavek splněn či nikoli, lze jako vodítka použít kódy místností. Ty určují, které místnosti tomuto požadavku vyhovují. Existují i požadavky, které může splnit jen jeden hráč (např. „dům s největším počtem rostlin“) - k určení podmínky je třeba porovnat počet rostlin v bytě.

Dále je třeba ještě přidělit body za splnění obecných požadavků, a to dle následujícího klíče:

2 body, pokud má dům obývací pokoj

2 body, pokud má dům kuchyni

2 body, pokud má dům neprůchozí WC i koupelnu

2 body, pokud má dům 1 postel pro každého člena rodiny (tedy nejméně 4)

1 bod, pokud máte nabídku pokojů a ložnic takovou, aby příslušníci různých generací nemuseli spát ve stejném pokoji. Jinými slovy, v jedné místnosti spolu mohou spát matka s otcem, babička s dědou nebo sourozenci. Teta musí mít vždy zvláštní pokoj.

1 bod, pokud se vám nestalo, že jste umístili WC (nebo koupelnu s WC) tak, že dveřmi směřuje přímo do obytné místnosti (kuchyně, obývací pokoj, ložnice, pokoj). Výjimka platí pouze v případě, kdy se jedná o soukromé WC určené pouze pro obyvatele této místnosti. Potom je ale třeba mít v bytě ještě jedno společné WC.

Vítězem se stává hráč, který dosáhl největšího počtu bodů. Do jeho domu se rodina nastěhuje.

IV. PLNÁ VERZE HRY

Tato varianta je určena pro hráče, kteří už mají za sebou výukovou hru popsanou v kapitole III. VAŠE PRVNÍ HRA. Principiálně probíhá stejně, ale je obohacena o několik prvků, které dají více zabrat vašim mozkovým závitům.

1. PŘÍPRAVA:

Pro hru použijte všechny místnosti, které umístíte na stůl lícem dolů.

Roztřiďte karty klientů na oranžové (matky), zelené (otcové) a žluté (ostatní členové rodiny). Losem vyberte 1 matku, 1 otce a 2 další členy domácnosti. Umístěte je na stůl rubem vzhůru tak, aby nikdo nezahlédl lícovou stranu.

Každý hráč obdrží náhodnou 1 stavební parcelu a umístí ji před sebe tak, aby byla vzhůru obrácena strana bez předtištěné vstupní haly. Pozemek by měl směřovat šipkou „sever“ od hráče.

2. PRŮBĚH HRY:

A. Fáze klientů

Jeden z hráčů dostane za úkol otočit v jednom okamžiku všechny klienty lícem vzhůru. Jiný hráč ve stejném okamžiku otočí přesýpací hodiny. Hráči mají nejméně 30 sekund na to, aby si zapamatovali požadavky klientů. Po uplynutí této doby může kterýkoli hráč otočit klienty zpět rubem vzhůru. Tím je fáze klientů ukončena.

B. Fáze výběru místností

Hráči si nejprve ze společné hromady vyberou místnosti, z nichž budou později stavět domy. Výběr probíhá následovně: Začínající hráč (určí se losem) táhne místnost dle svého výběru (rozhoduje se ovšem pouze podle velikosti a barvy rubu), podívá se na místnost a položí ji na svůj pozemek rubem vzhůru. Po něm totéž provede další hráč (po levici). Rozebírání probíhá ve dvou sledech:

1. sled končí ve chvíli, kdy má každý hráč 8 místností. Z nich nyní může libovolný počet nechtěných místností odebrat a takto vrácené místnosti jsou odloženy na společnou hromádku lícem vzhůru, aby je všichni viděli.

2. sled umožňuje vybírat ze všech místností na stole, tedy i z těch odložených v 1. sledu. V tomto sledu může jakýkoli hráč kdykoli odstoupit od nabírání místností slovem "pas". V okamžiku, kdy takto odstoupí všichni, je fáze u konce. Místnosti nabrané ve 2. sledu už není možné odložit.

C. Fáze stavby domu

V této fázi stavějí všichni hráči zároveň, každý na svém pozemku. Ke stavbě mohou použít libovolný počet z místností, které si vybrali ve fázi výběru místností, ale pozor - za nevyužité místnosti ztrácejí body (viz dále). Při stavbě domu je třeba dodržovat navíc (oproti výukové verzi hry) následující pravidla:

 • Každá místnost musí být přístupná dveřmi. Pro znázornění používají hráči žetony dveří, které pokládají na místa, kde mají být místnosti propojeny. Tam, kde se žeton vejde tak, aby nepřekrýval vybavení místnosti, je možné dveře umístit. (Viz návodné obrázky.)

 • Vchod do domu a vjezd do garáže musí směřovat k silnici.

Ve chvíli, kdy všichni kromě jednoho (nejpomalejšího) hráče dokončili stavbu, může kdokoli otočit přesýpací hodiny. Nejpomalejší hráč má 30 sekund na to, aby svůj dům dokončil. Po uplynutí tohoto limitu musí hráč stavbu ukončit i za cenu toho, že nevyužije některé místnosti. Po dokončení je ještě dovoleno dodatečně manipulovat s dveřmi.

3. VYHODNOCENÍ:

Jeden z hráčů postupně projde požadavky klientů na kartách a ohodnotí všechny hráče podle toho, zda je splnili či nikoli, a to následovně:

Splnění prvního zeleného požadavku: + 2 body

Splnění druhého zeleného požadavku: + 1 body

Splnění červeného (negativního) požadavku: - 2 body

Při nejistotě, zda byl požadavek splněn či nikoli, lze jako vodítka použít kódy místností. Ty určují, které místnosti tomuto požadavku vyhovují. Existují i požadavky, které může splnit jen jeden hráč (např. „dům s největším počtem rostlin“) - k určení podmínky je třeba porovnat počet rostlin v bytě.

Dále je třeba ještě přidělit body za splnění obecných požadavků, a to dle následujícího klíče:

2 body, pokud má dům obývací pokoj

2 body, pokud má dům vstupní halu

2 body, pokud má dům neprůchozí WC i koupelnu

2 body, pokud má dům neprůchozí garáž

2 body, pokud má dům 1 postel pro každého člena rodiny (tedy nejméně 4)

1 bod, pokud máte nabídku pokojů a ložnic takovou, aby příslušníci různých generací nemuseli spát ve stejném pokoji. Jinými slovy, v jedné místnosti spolu mohou spát matka s otcem, babička s dědou nebo sourozenci. Teta musí mít vždy zvláštní pokoj.

1 bod, pokud jste umístili manžele do manželské ložnice a další členy rodiny do pokojů.

1 bod, pokud se vám nestalo, že jste umístili WC (nebo koupelnu s WC) tak, že dveřmi směřuje přímo do obytné místnosti (kuchyně, obývací pokoj, ložnice, pokoj). Výjimka platí jen v případě, že se jedná o soukromé WC určené pouze pro obyvatele této místnosti. Potom je ale třeba mít v bytě ještě jedno společné WC.

2 body, pokud má dům speciální místnost

-3 body za chybějící WC, koupelnu a kuchyni (-3 za KAŽDOU položku)

Ohodnoťte racionalitu uspořádání domu z hlediska úspory stavebního materiálu při stavbě a tepelné energie při provozu. Na konci fáze stavby domů si hráči spočítají obvod svého domu dle počtu dílů. Hráč s nejmenším obvodem obdrží 3 body, další v pořadí 1 bod. Ostatní nedostanou žádné body. Pozor: do obvodu se počítají i "fasády", které vznikly kolem prázdného místa uvnitř domu. (Viz návodný obrázek.)

Jako poslední dojde na penalizaci za nepoužité místnosti. Každému hráči může po stavbě domu zbýt maximálně jedna nepoužitá místnost. Pokud mu jich zbude více, tak si za každou další odečte 1 bod.

Vítězem se stává hráč, který dosáhl největšího počtu bodů. Do jeho domu se rodina nastěhuje.

Zpět na výpis

 • Splněno 61 292 Kč (122 %)
 • 122 %
 • 50 000 Kč požadováno
 • již skončilo
 • Nelze podpořit
 • Na tento projekt už přispělo 57 Startérů

Autor projektu

Petr Chval - obrázek
 • projekt od Petr Chval
 • Česká republika

Odměny (Rewards)

95 Kč

Fanoušek

Získáte slušivou placku na hruď s logem Home Designers.

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
155 Kč

Designer

Získáte stylovou tužku s logem Home Designers pro vaše vlastní návrhy a placku na hruď.

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
255 Kč

Projektant

Obdržíte placku, tužku a svinovací metr, který je nepostradatelným nástrojem každého návrháře. To vše s originálním logem Home Designers.

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
755 Kč

Klient

Kdo se rozhodne přispět touto částkou, stává se naším klientem a obdrží jeden ze sta kusů hry, které chceme nechat vyrobit. Navíc získá placku, tužku a svinovací metr s logem Home Designers.

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
1 155 Kč

VIP klient

Takto štědří dárci si zaslouží pozvání na křest hry, který se bude konat na podzim 2014 v Praze. Samozřejmostí je fyzická kopie hry, placka, tužka, metr s logem Home Designers a uvedení v seznamu dárců písmem velikosti 10.

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
1 355 Kč

Realitní makléř

Možná vás napadlo, že by Home Designers mohli být zajímavým dárkem pro vaše blízké a chcete je získat ekonomicky. Za tento příspěvek nabízíme balíček dvou fyzických kopií hry a jednu placku pro vás. Nic víc, nic míň.

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
2 555 Kč

Klient ve hře

Pokud jste se rozhodli nás obdarovat takto vysokou částkou, tak vám nabízíme opravdovou specialitu - pošlete nám svou fotku a náš ilustrátor přenese vaši podobu na jednu z karet klientů. Tak zůstanete navždy součástí Home Designers. K tomu získáte pozvánku na křest hry, jednu fyzickou kopii hry, placku, tužku, svinovací metr a vaše jméno se objeví v seznamu dárců písmem velikosti 12.

Počet dostupných odměn: 1/5

Nelze podpořit
5 555 Kč

Investor

Získáte naše osobní poděkování, dvě kopie hry, placku, tužku, metr a uvedení v seznamu dárců na speciálním místě, písmem velikosti 14.
Budete pozváni na křest hry do Prahy. Pokud se vám Praha nelíbí, dojedu za vámi osobně já nebo jiný člen týmu a odměny vám předám. (Platí pro ČR.)

Počet dostupných odměn: 3/4

Nelze podpořit