Startovač - financování projektů

HC3 - NOVÉ EP + VIDEOKLIP - crowfunding kampaň

Podpořit - HC3 - NOVÉ EP + VIDEOKLIP

Hudba
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

999 Kč SKYPE LEKCE EDITOVÁNÍ VOKÁLŮ S ADAMEM

Každá skvělá rocková píseň začíná hvězdným vokálem. Adam pokryje vše, co potřebujete vědět o úpravách vokálů pro moderní rockové písně. Při zakoupení kurzu dostanete ke stažení audio materiály s kterými budeme pracovat.

Počet dostupných odměn: 5/5