Startovač - financování projektů

Chcete se naučit gruzínsky? - crowfunding kampaň

Startéři - Chcete se naučit gruzínsky?

Film & Video

Projekt skončil neúspěšně. Všechny příspěvky byly vráceny zpět Startérům v plné výši.

Příspěvky mobilních startérů pošleme na neziskové kreativní projekty nebo jiné projekty na Startovači. Tipy na neziskové kreativní projekty mimo Startovač velmi uvítáme. Pište na info@startovac.cz.