Chcete se naučit gruzínsky? - obrázek

Novinky - Chcete se naučit gruzínsky?

Podpořte kvalitní a zábavné online vzdělávání, které zjednoduší a zpříjemní učení gruzínštiny lidem po celém světě.

Film

23. listopad 2015

Russian translation

Project "How to learn georgian" in the russian language.
Russian translation Obrázek

We are glad there started interesting discussions about our project. For example there is request on us to make the program even in russian language. We would be glad to add an option in the form of russian subtitles into videos. However we need your financial support. We will not make it without you. We can make an attractive educational program and we are also capable of short document about georgian culture, traditions and real life. Become the part of this interesting project, which reveals something more about beautiful Georgia. Pick your reward and support us!

https://www.facebook.com/howtolearngeorgian/

22. listopad 2015

English translate

We are working on english translate of the project.
English translate Obrázek

Because we started the project in Czech Republic we didn't count with so much English speaking people. We are so happy you are interested in this project and we are working on English translate for you guys. Thank you for support and share us please :)

Protože jsme spustili projekt v ČR nepočítali jsme s tolika fanoušky ze zahraničí. Velice nás těší, že náš projekt zasahuje tolik i do zahraničí a proto pracujeme na anglickém překladu již stávajícího textu na startovači. Děkujeme za vaši podporu a sdílení. :)

  • Splněno 150 Kč (0 %)
  • 0 %
  • 90 000 Kč požadováno
  • již skončilo
  • Nelze podpořit
  • Na tento projekt už přispělo 0 Startérů

Autor projektu

Dominik Zoufalý - obrázek
  • projekt od Dominik Zoufalý
  • Česká republika

Odměny (Rewards)

150 Kč

Enter to the member section

exclusive footage and photographs from the journey with thankful email, to which will have access only for you!

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
150 Kč

Přístup do členské sekce

exkluzivní záběry a fotografie z cest s děkovným emailem, ke kterým budete mít přístup pouze vy startovači!

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
300 Kč

Letter with dedication

Salome will write a letter with personal dedication directly to you in Georgian, which we will translate together in bonus lesson + exclusive footage and photograps from the journey + email with our thanks.

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
300 Kč

Dopis s věnováním od Salome

Salome napíše osobní věnování přímo pro vás v gruzínštině, který si společně přeložíme v bonusové lekci gruzínštiny + exkluzivní záběry a fotografie z cest s děkovným emailem.

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
600 Kč

Postcard from Georgia

You receive a postcard from Georgia with personal thanks and dedication + thankful email with exclusive footage and photographs from journey only for you!

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
600 Kč

Pohled z Gruzie

Pošleme vám pohled přímo z Gruzie s osobním poděkováním a věnováním + děkovný email s exkluzivními záběry a fotografiemi z cest pouze pro vás startovače!

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
1 000 Kč

Three nuts for Cinderella

Hey watch out, this is risk! However I tell you with peaceful heart I will take for you the most interesting thing what will flick my coat through the journey. (Well I will not wait for the flick, I will think of you the whole time to be able to pick the the right reward) + badge with georgian flag + letter with dedication from Salome with translate + thankful email with exclusive footage and photographs from Georgia.

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
1 000 Kč

Bracelet "გამარჯობა!"

Limited edition of bracelets with Georgian greeting "gamarjoba!" – Hello! Greet people around in Georgian without any word said. :) + including the reward "Postcard from Georgia".

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
1 000 Kč

Tři oříšky pro Popelku.

Tak bacha je to risk! Každopádně vám s klidným srdcem sděluji, že pro vás vezmu to nejzajímavější, co mi cestou cvrnkne o kabát (ne že bych čekal, až něco cvrnkne! Budu na vás denodenně myslet, abych vybral tu správnou odměnu) + placka s vlajkou Gruzie + dopis s věnováním od Salome s českým překladem + děkovný email s exkluzivními záběry a fotografiemi z Gruzie.

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
1 000 Kč

Náramek "გამარჯობა!"

Limitovaná edice náramků s gruzínským pozdravem „gamardžoba!“ – Ahoj! Pozdravte lidi kolem v gruzínštině bez nutnosti jediného slova :) + vše co obsahuje odměna „Pohled z Gruzie“.

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
1 500 Kč

Unique signed photograph

Photograph on photographic paper personally signed + letter with dedication from Salome + badge with Georgian flag + exclusive footage and photographs with thankful email.

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
1 500 Kč

Jedinečná podepsaná fotografie

Fotografie na fotografickém papíře osobně podepsaná + dopis s věnováním od Salome + placka s vlajkou Gruzie + exkluzivní záběry z cest a fotografie s děkovným emailem.

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
2 000 Kč

Traditional georgian tea "გურიელი"

You like to find a while through the day for yourself, or your friends and just relax? Traditional Georgian tea "gurieli" add the right atmosphere to it. :) + Bracelet "gamarjoba" + badge with Georgian flag + including the reward "Postcard from Georgia".

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
2 000 Kč

Taste Georgia! - ჩურჩხელა (churchxela)

Sweet traditional Georgian delicacy "churchxela", which I had that luck to taste it already (delicious). Ingredients are grape must, lots of types of nuts and raisins and on the string dipped in thickened grape juice.
And don’t be afraid this goody has one year durability :)
+ bracelet "gamarjoba" + badge with georgian flag + including the reward "Postcard from Georgia".

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
2 000 Kč

Tradiční gruzínský čaj "გურიელი"

Rádi si přes den najdete chvíli sami pro sebe, či s přáteli a prostě jen odpočíváte? Tradiční gruzínský čaj "gurieli" tomu dodá tu správnou atmosféru. :)
+ Náramek "gamardžoba" + placka s vlajkou Gruzie + vše co obsahuje odměna „Pohled z Gruzie“.

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
2 000 Kč

Ochutnej Gruzii! - "ჩურჩხელა" (čurčchela)

Sladká tradiční gruzínská lahůdka "čurčchela", kterou jsem měl to štěstí již sám ochutnat (vynikající). Je složená z vinného moštu, rozmanitého druhu oříšků a rozinek a na šňůrce namočená v zahuštěné hroznové šťávě.
A nemusíte se bát, že by se zkazila, tato dobrota má roční trvanlivost :)
+ Náramek "gamardžoba" + placka s vlajkou Gruzie + vše co obsahuje odměna "Pohled z Gruzie".

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
3 500 Kč

Connoisseur

tea (გურიელი - gurieli), chocolate (მარგალიტი - margaliti), ჩურჩხელა (churchxela) – You really like goodies, well I wish you bon appetite full of traditional Georgian yummies + Bracelet "gamarjoba" + badge with Georgian flag + including the reward "Postcard from Georgia".

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
3 500 Kč

Fajnšmekr

čaj (გურიელი - gurieli), čokoláda (მარგალიტი - margaliti), ჩურჩხელა (čurčchela) - Tak vy si na dobroty opravdu potrpíte. Přeji vám dobrou chuť plnou tradičních gruzínských laskomin + Náramek "gamardžoba" + placka s vlajkou Gruzie + vše co obsahuje cena "Pohled z Gruzie".

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
5 000 Kč

Dedication from Salome in Video

Salome will verbally dedicate one lesson directly to you. You participate significantly on this program and your name will ring out to the whole world! :)
+ including the reward "Connoisseur".

Počet dostupných odměn: 15/15

Nelze podpořit
5 000 Kč

Věnování ve videu od Salome

Salome věnuje jednu lekci slovně přímo vám a vaše jméno tak zazní do celého světa! :)
+ obdržíte vše v odměně "Fajnšmekr".

Počet dostupných odměn: 15/15

Nelze podpořit
10 000 Kč

Sponsor

Placement of your logo, or name in closing credits + including the reward "Connoisseur" + you receive from us the certificate of cooperation on the international project "How to learn georgian".

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
10 000 Kč

Sponzor

umístění vašeho loga, či jména v závěrečných titulcích + vše co zahrnuje odměna "Fajnšmekr" + obdržíte od nás certifikát o spolupráci na mezinárodním projektu "How to learn georgian".

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
20 000 Kč

General sponsor

Honest placement of your logo, or name in closing credits + including the reward "Connoisseur" + you receive from us the certificate of cooperation on the international project "How to learn Georgian". + traditional Georgian alcohol (ჭაჭა - chacha)
I mean not getting drunk you here, but sometimes there is not better thing than to toast "cheers".

Počet dostupných odměn: 2/2

Nelze podpořit
20 000 Kč

Generální sponzor

Čestné umístění vašeho loga, či jména v závěrečných titulcích + vše co zahrnuje odměna "Fajnšmekr" + obdržíte od nás certifikát o spolupráci na mezinárodním projektu "How to learn georgian". + tradiční gruzínský alkohol (ჭაჭა - čača)
Ne že bych vás tu chtěl opíjet, ale někdy není nic lepšího než si přiťuknout "Na zdraví!"

Počet dostupných odměn: 2/2

Nelze podpořit