GPS zameranie Karpatského oblúka - crowfunding kampaň

Startéři - GPS zameranie Karpatského oblúka

Prejdem pešo Karpatský oblúk rozvodím, trasu nahrám do GPS a zverejním na internete trasy pre peších a cyklistov.

Ostatní

Projekt skončil neúspěšně. Všechny příspěvky byly vráceny zpět Startérům v plné výši.

Příspěvky mobilních startérů pošleme na neziskové kreativní projekty nebo jiné projekty na Startovači. Tipy na neziskové kreativní projekty mimo Startovač velmi uvítáme. Pište na info@startovac.cz.