GPS zameranie Karpatského oblúka - crowfunding kampaň

Novinky - GPS zameranie Karpatského oblúka

Prejdem pešo Karpatský oblúk rozvodím, trasu nahrám do GPS a zverejním na internete trasy pre peších a cyklistov.

Ostatní