GPS zameranie Karpatského oblúka - crowfunding kampaň

GPS zameranie Karpatského oblúka

Prejdem pešo Karpatský oblúk rozvodím, trasu nahrám do GPS a zverejním na internete trasy pre peších a cyklistov.

Ostatní

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Chcem prejsť celú trasu Karpatského oblúka vedúcu rozvodím, nahrať ju do GPS a po spracovaní s cyklotrasou z roku 2015 zverejniť na internete trasu pre peších turistov, pre bikepackerov a cyklistov naťažko. Tieto GPS trasy budú na internete k dispozícii na stiahnutie všetkým záujemcom o zdolanie Karpatského oblúka a ušetria im množstvo času a energie.

Chcem zdolať pešo týchto náročných minimálne 2400 km Karpatského oblúka, vedúceho od Dunaja v Rumunsku cez Ukrajinu, Slovensko, Poľsko i Čechy po Dunaj v Bratislave. Pohybovať sa chcem po hrebeni Karpát, tvoriacom rozvodie. I keď trasu okolo hrebeňa Karpát poznám z cykloprechodu, čo je pre mňa výhoda, vyžaduje táto akcia náročnú prípravu a logistiku na pobyt, veď zase pôjdem bez podporného týmu. Nechcem si zasielať na trasu žiadne balíčky, ale fungovať z miestnych zdrojov. Aj keď mám trasu pripravenú, blúdeniu nezabránim (cesty v mape a v reále nemusia súhlasiť) a o dobrodružstvo a zážitky určite nebude núdza, pretože na všetko sa nedá pripraviť a bude treba zase improvizovať.

Chcem dokázať, že veľká cesta, ktorá má myšlienku sa dá absolvovať i v blízkosti Čiech a Slovenska a v Európe. Ak sa ju podarí spopularizovať, pohyb ďalších nasledovníkov, turistov a cyklistov v tomto regióne bude prínosom k rozvoju miestneho cestovného ruchu a myšlienky Európy bez hraníc. Veď v Amerike na PCT a CDT to žije. A niečo podobné zažiť, i keď na polovičnej dĺžke, by mohol ponúknuť i Karpatský oblúk. A bol by to v strednej a východnej Európe ojedinelý trek, na ktorom by si mohli ľudia vyskúšať svoje kvality, fyzické i duševné, ale hlavne overiť výstroj a techniku pred náročnejšími výzvami. A tiež, nie každý má financie na to, aby išiel zdolávať dlhé treky do Ameriky.

Tiež chcem zjednotiť štatistiku zdolávania Karpatského oblúka, v ktorom prím vedú Poliaci (http://www.lukaszsupergan.com/kto-kiedy-jak-dlugo-statystyka-lista-przejsc-luku-karpat/). Až potom sa môžu vyhodnocovať časy zdolávania Karpatského oblúka, keď všetci pôjdu po tej istej trase. Veď doteraz si každá expedícia išla svojou trasou. Výsledkom tohto snaženia by mohol byť aj papierový Sprievodca Karpatským oblúkom pre peších i pre cyklistov.

Co si o tomto projektu myslíte?