Startovač - financování projektů

Gong Cz - pilotne vydanie - crowfunding kampaň

Startéři - Gong Cz - pilotne vydanie

Česká verzia slovenského kultúrno-umelecko-vzdelávacieho časopisu. Priestor v magazíne ma akakoľvek oblasť súvisiaca s krásnom a vzdelanosťou.

Knihy

Projekt skončil neúspěšně. Všechny příspěvky byly vráceny zpět Startérům v plné výši.

Příspěvky mobilních startérů pošleme na neziskové kreativní projekty nebo jiné projekty na Startovači. Tipy na neziskové kreativní projekty mimo Startovač velmi uvítáme. Pište na info@startovac.cz.