Startovač - financování projektů

Upgradujeme GISportal.cz - crowfunding kampaň

Podpořit - Upgradujeme GISportal.cz

Už od roku 2011 přinášíme kvalitní, nezávislé a aktuální informace z české, slovenské i mezinárodní geoinformační komunity.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

300 Kč Picolo, ani GeoPicolo, ani GISpicolo neexistují!

Výborná Maruška Mádrová z olomoucké kavárny Kafe Jak Lusk vám řekne základní věci o pěstování a zpracování kávy a její distribuci od farmářů až k vám.

Dozvíte se, jak důležitou roli hraje příprava kávy a probereme jednotlivé druhy a typy káv.

Následně ochutnáme různé druhy káv připravené i jinými alternativními metodami, než obvykle známe.

Počet odměn není omezen