Startovač - financování projektů

Upgradujeme GISportal.cz - crowfunding kampaň

Podpořit - Upgradujeme GISportal.cz

Už od roku 2011 přinášíme kvalitní, nezávislé a aktuální informace z české, slovenské i mezinárodní geoinformační komunity.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

3 000 Kč Velký banner na GISportal.cz

Velký banner na GISportal.cz po dobu jednoho měsíce v akční ceně, běžná cena je 4000 Kč.

Bannery dodává zadavatel reklamy. V případě dlouhodobé spolupráce možnost individuálního přístupu.

Konkurenční doložka: GISportal.cz bude publikovat maximálně 3
různé reklamy na stejné pozici v rámci jednoho měsíce.

Pokud jako firma nemůžete "koupit" banner přes Startovač, kontaktujte nás a vystavíme Vám fakturu napřímo!

Počet odměn není omezen