Startovač - financování projektů

Upgradujeme GISportal.cz - crowfunding kampaň

Podpořit - Upgradujeme GISportal.cz

Už od roku 2011 přinášíme kvalitní, nezávislé a aktuální informace z české, slovenské i mezinárodní geoinformační komunity.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

1 000 Kč May the Crowd be with you

Bestseller Patricka Meiera, kniha DIGITAL HUMANITARIANS - How Big Data is Changing the Face of Humanitarian Response s podpisem autora je ta pravá odměna pro všechny, kteří čtou Patrickův blog iRevolutions, či sledují další jeho aktivity na poli UAV či krizového mapování.

Počet dostupných odměn: 2/3