Finanční management veřejné správy - crowfunding kampaň

Startéři - Finanční management veřejné správy

Vzhledem k tomu, že legislativa týkající se státní pokladny je v katastrofálním stavu, rozhodli jsme se přispět ke zlepšení jejích základů

Podnikání

Projekt skončil neúspěšně. Všechny příspěvky byly vráceny zpět Startérům v plné výši.

Příspěvky mobilních startérů pošleme na neziskové kreativní projekty nebo jiné projekty na Startovači. Tipy na neziskové kreativní projekty mimo Startovač velmi uvítáme. Pište na info@startovac.cz.