Flow na turné - znovu! | crowdfunding kampaň

Podpořit - Flow na turné - znovu!

Eurytmická skupina Flow shání finanční prostředky, aby mohla vyjet na turné s novým jevištním programem Prahem paměti. Podpořte ji na její cestě!

Umění

Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

600 Kč

Jedna plus jedna vstupenka

Dvě velevážené vstupenky na některé z našich představení. (Informace o představeních na našich facebookových stránkách.)

Počet dostupných odměn: 41/50