Startovač - financování projektů

Flow na turné - znovu! - crowfunding kampaň

Podpořit - Flow na turné - znovu!

Eurytmická skupina Flow shání finanční prostředky, aby mohla vyjet na turné s novým jevištním programem Prahem paměti. Podpořte ji na její cestě!

Umění
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

350 Kč Vstupenka na představení

Velevážená vstupenka na jedno z našich představení.
(Informace o představeních na našich facebookových stránkách.)

Počet dostupných odměn: 44/50