Startovač - financování projektů

FITTING ROOMS - crowfunding kampaň

Podpořit - FITTING ROOMS

Představení pro tři tanečníky a dvě místnosti, inspirované Lacanovou teorií zrcadla.

Umění
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

500 Kč Fotografie

Obdržíte uměleckou fotografii projektu FITTING ROOMS, podepsanou všemi performery.

Počet odměn není omezen