Startovač - financování projektů

FITTING ROOMS - crowfunding kampaň

Podpořit - FITTING ROOMS

Představení pro tři tanečníky a dvě místnosti, inspirované Lacanovou teorií zrcadla.

Umění
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

200 Kč Díky

Poděkování s uveřejněním Vašeho jména na Facebooku a v programu Triskelion Arts.

Počet odměn není omezen