Filmový spot k cyklu dokumentárních filmů PRŮLOM - crowfunding kampaň

Filmový spot k cyklu dokumentárních filmů PRŮLOM

Jedná se o natočení úvodního spotu, který bude předzvěstí pětidílného cyklu filmových dokumentů PRŮLOM pojednávajícího o problémech dnešní společnosti

Film & Video

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Je to tady!!!!!

STARTUJEME PRŮLOMOVÝ PROJEKT!!!!!

Projekt, který u nás nemá obdoby!!!!!

Můžete být při tom, můžete pomoci dobré věci, můžete být součástí Změny.

Projekt natáčení filmových dokumentů nesoucí pracovní název PRŮLOM začínáme natočením stejnojmenného krátkého filmového spotu, který stručně nastíní, co můžeme od filmových dokumentů očekávat.

Cíle filmového spotu PRŮLOM:
- napomůže nastartovat celý projekt,
- napomůže přitáhnout další osobnosti a odborníky k natáčení filmového cyklu,
- napomůže k další propagaci filmového cyklu ve veřejnosti,
- napomůže přitáhnout mecenáše, kteří napomohou s financováním cyklu filmových dokumentů.

Kdo bude ve filmovém spotu PRŮLOM vystupovat?

Pro natáčení na filmovém spotu máme přislíbenou účast několika populárních odborníků a předních českých herců, kterým není lhostejný stav dnešní společnosti.

 

Charakteristika celého projektu cyklu filmových dokumentů PRŮLOM:

Kdo je iniciátorem a gestorem celého projektu?

Tak jak jste mohli vytušit z úvodních otázek, iniciátorem a gestorem celého projektu je Hnutí Zeitgeist Česká republika, které se prostřednictvím občanského sdružení Cesta ke ZMěně rozhodlo natočit cyklus pěti dokumentů, který v českých zemích nemá obdoby a nikdo zde ještě nic takového nenatočil. V dnešní rozporuplné době je nutné stále širší masy informovat o příčinách krize dnešní společnosti a možných východiscích, jak z toho ven. Protože společnost má problémy v mnoha oblastech, stanovili jsme pět témat, která budou rozebírána v jednotlivých dílech cyklu.

1. díl: Člověk aneb průlom v lidských hodnotách
2. díl: Společnost aneb průlom ve společenském systému
3. díl: Vědění aneb průlom ve vzdělávání a přístupu ke vědě
4. díl: Zdraví aneb průlom v přístupu ke zdraví a životní stylu
5. díl: Zdroje aneb průlom v udržitelném přístupu ke zdrojům

Těžištěm dokumentů budou rozhovory s osobnostmi a odborníky, kteří nám svojí erudovaností pomohou odhalit příčiny problémů naší společnosti a také hledat jejich řešení. Na tvorbě filmového cyklu se bude podílet profesionální filmový štáb.

Natáčení filmových dokumentů PRŮLOM bude rovněž úzce provázáno i s dalším projektem hnutí a to s připravovanými konferencemi, které bude hnutí Zeitgeist z jara organizovat a které budou tematicky v mnohém korespondovat s díly filmového cyklu a mnozí respondenti budou na těchto konferencích i vystupovat.

Projektu se můžete zúčastnit nejen tím, že na něj nyní finančně přispějete, ale můžete být i u tvorby otázek, které budou pokládány našim respondentům. Otázky naleznete na našem diskuzním fórů pod názvy témat „Průlomové otázky“ .

 

Co je hnutí Zeitgeist?

Hnutí Zeitgeist (Zeitgeist Movement) vzniklo spontánně v USA v roce 2009 po natočení druhého filmu ze série Zeitgeist: Addendum a během let se hnutí rozšířilo do 60 zemí světa.

Posláním hnutí Zeitgeist je zejména celospolečenská osvěta, vzdělávání a šíření ideje nutnosti zásadní změny v celospolečenském měřítku. Předkládáme strukturovaně informace rozčleněné do dle nás stěžejních oblastí společenského života a nabízíme možné alternativy vedoucí výhradně k udržitelnému systému:

- hodnoty dnešní společnosti,
- monetární a tržní systém,
- zdraví a životní styl,
- věda a vzdělávání,
- přírodní zdroje a udržitelnost,
- ekonomika založená na zdrojích.

Hnutí nemá žádné politické ambice v současném socioekonomickém systému. Lidé v současnosti potřebují obdržet relevantní, seriózní a vědecky podložené informace, bez kterých není možné se dobře orientovat při nakročení k udržitelné společnosti. Hnutí se snaží o postupné uvědomění širších mas tak, aby byl narovnán morální a etický žebříček hodnot, který by měl být základním pilířem pro rozvoj dalších oblastí a systémů. Tohoto uvědomění se snažíme docílit prostřednictvím osobností a erudovaných odborníků z jednotlivých oblastí, kteří svou autoritou a profesní odborností jsou zárukou kvality předkládaných řešení a alternativ.

http://www.zeitgeistmovement.cz
http://www.cestakezmene.cz
https://www.facebook.com/zgmcz

 

Co si o tomto projektu myslíte?