Festival Žijící srdce - crowfunding kampaň

Podpořit - Festival Žijící srdce

Na louce u mlýna uprostřed lesů setkání otevřených srdcí. Zakupte si v předprodeji vstupenky na benefiční festival o naplnění v životě .

Umění
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

10 000 Kč Sponzor festivalu Žijící Srdce

Staňte se sponzorem našeho festivalu s příspěvkem alespoň 10 000 Kč a my umístíme Vaše logo na viditelném místě během festivalu a také na nově vznikajících webových stránkách po dobu jednoho roku.
- poděkování na facebooku i během festivalu,
- vstup na celý festival s plnou penzí.

Počet dostupných odměn: 10/10