Ferdinandsko – zámek uprostřed střelnic - crowfunding kampaň

Podpořit - Ferdinandsko – zámek uprostřed střelnic

Pomozte nám vydat knihu věnovanou unikátní, ale zapomenuté památce Drahanské vrchoviny – loveckému zámečku olomouckého biskupa hraběte Troyera

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

550 Kč Kniha s podpisem a uvedení mezi podporovateli

Dostanete knihu Na prahu zkázy s podpisem autora a vaše jméno bude zvěčněno na čestném místě mezi podporovateli

Počet odměn není omezen