Láznička-Viktor-640x437_3.jpg

Fandona - podílejte se na výhře velmistra Lázničky Ostatní

Za 33 000 Kč nabízím 90% své výhry a šachovou simultánku! // For 33 000 CZK I offer 90% of my prize money and chess simultaneous game on top of that!

Láznička-Viktor-640x437.jpg

Vybráno34 000 Kč(103 %)

103 %
33 000 Kčpožadováno
33startérů
Podpořit projektZobrazit odměny

Nově (NEW):

Vyšší odměny v RAPIDU pro všechny!

 

Higher rewards in RAPID for all of you!

 

fandona_logo.png

 

Více v sekci "Novinky"

More in the section "Novinky"

_________________________________

Získejte podíl z mé výhry.

Šachy jsem se naučil hrát ve svých šesti letech. Od mládí jsem byl členem pardubického šachového oddílu, ze kterého jsem přestoupil do klubu ligového mistra sezóny 2007/2008 Nový Bor. Můj šachový vzor je Vladimír Kramnik. 

Dřív mi pro můj nekompromisní styl říkali Viktor Čistič :) a to zejména po startu 6 ze 6 na první olympiádě. Avšak časem se vše mění a kdo ví jaké pojmenování bych dostal dnes :). Více si o mě můžete přečíst zde.

Rád bych se s vaší podporou zúčastnil dvou turnajů v rámci šachového festivalu Mikhail Tal Memorial v Lotyšsku. Podílejte se na mých nákladech během turnajů a já vám za odměnu poskytnu 90% ze své výhry za dosažené umístění. Navíc budete mít možnost zahrát si se mnou šachy v rámci simultánky.

Na mém případném úspěchu tak budete mít podíl i vy! :-)

 

Get a share of my win.

I have played chess since my 6 years. The chess club in Pardubice contributed to my chess career before I joined Nový Bor, the winner of 2007/2008 season. My favorite chess player is Vladimir Kramnik.

Viktor Čistič was my nick name probably due to my uncompromising style :) especially after my start 6 wins out of 6 at my first olympics. But things change as time goes by and who knows what nick name I would deserve and fit today :). You can read more about me here.

With your support I would like to play at two tournaments within Mikhail Tal Memorial in Latvia. Share my tournament costs in return for 90% of my prize money. On top of that you will get the chance to play chess with me within simultaneous game I will organize after the tournament.

As a result there will be your share in my potential success! :) 

 

fandona_logo.png

 

Mé dosavadní úspěchy.

Velmistrem jsem se stal v roce 2006. S pardubickým klubem jsem získal 3 mistrovské tituly v sezónách 2004/2005, 2005/2006 a 2006/2007. Mistrem České republiky jsem se stal v roce 2006 se ziskem 8,5 bodů z 11 a náskokem 2 bodů.

Ve Světovém poháru jsem došel do čtvrtfinále. Vyhrál jsem řadu turnajů, například prestižní a největší turnaj v USA - World open, Czech Open či silně obsazený turnaj v Paksi.

Z poslední doby lze zmínit druhé místo na konci uplynulého roku v Curychu či vítězství na přeboru republiky v bleskovém šachu.

Momentálně jsem v oficiálním šachovém žebříčku 89. hráčem na světě a 2. hráčem v České republice.

 

My achievements

In 2006 I became a chess grandmaster as well as Czech champion reaching 8,5 points out of 11 with 2 points ahead. We won 3 Czech titles with the Pardubice club – in 2004/2005, 2005/2006 and 2006/2007.

In world cup I achieved quarterfinals and I won many tournaments including highly ranked and the biggest one in USA – World open, Czech Open or strong tournament in Paksi.

Recently the second place in Zurich at the end of 2016 or the win in Blitz Czech championship are worth mentioning.

Currently I occupy 89. rank in the world and 2. rank in the Czech republic as covered by official chess ranking.

 

fandona_logo.png

 

Odměny pro vás.

Moje kampaň běží v rámci konceptu Fandona, nabízím tedy podíl ze své výhry. Pokud na turnajích Mikhail Tal Memorial v Lotyšsku 3.- 5. března 2017 skončím na místě, za které jsou vypláceny finanční výhry, rozdělím mezi vás 90% své výhry. Oficiální výhra (Oficiální Prize Money - OPM) se rozděluje podle umístění. Čím lepšího umístění dosáhnu tím vyšší výhra pro vás i pro mě.

Přispět mi můžete na hlavní turnaj v rapid šachu a na turnaj v bleskovém šachu, pro každý turnaj nabízím odměny zvlášť. 

Kromě finanční výhry nabízím jako bonus také simultánku, kterou si můžete se mnou zahrát. O místu a čase simultánky vás budu informovat po turnaji. 

Výše možných příspěvků a odpovídajících odměn pro oba turnaje při mých jednotlivých umístěních jsou uvedeny v sekci "Odměny" vpravo.

 

1)  Turnaj v RAPID šachu 

 

Zde jsou hlavní parametry Fandona kampaně pro turnaj v rapid šachu (4.- 5. března 2017):

 

Moje očekávané umístění ve startovní listině: 5. místo (2 662 bodů v RAPIDU)

Moje ambice: 3. místo

Počet soutěžících: cca 80 šachistů

Počet peněžních výher: 18 šachistů

 

Pokud na turnaji v RAPID šachu splním svoji ambici (3. místo), tak každému vrátím více peněz než kolik mi přispěl.

V tabulce níže uvádím pro jednotlivá umístění přehled oficiálních výher (OPM), celkových odměn pro vás (90% z OPM), kolik zbude pro mne (10% z OPM), vše v přepočtu na Kč a výše odměn za každých 100 Kč příspěvku.

Pokud bych turnaj vyhrál, tak získáte 157 Kč za každých 100 Kč příspěvku. Pokud bych skončil na posledním placeném místě (18. místo), vrátím vám 13 Kč za každých 100 Kč příspěvku. 

 

Simultánka

Pokud bych skončil na turnaji v rapid šachu na nebo pod ambicí (3. a horší místo), zahraji si s vámi simultánku v závislosti na výši vašeho příspěvku podle rozpisu odměn v sekci "Odměny" vpravo

Pokud bych nezískal žádnou finanční výhru (umístění horší než 18. místo), tak bych si zahrál simultánku s každým, kdo přispěl do mého rapidu. Pokud bych skončil na 11. nebo horším místě, tak bych si zahrál simultánku s těmi, kteří přispěli 500 Kč a více, atd...

Každý kdo přispěje nejvyšší možnou částkou (4 000 Kč) získá buď více než kolik přispěl (1.- 3. místo) nebo si se mnou zahraje simultánku (3. nebo horší místo). Pokud skončím třetí, tak získá více než přispěl i simultánku.  

 

 Turnaj v RAPID šachu - výhry a finanční odměny

Tournament in RAPID chess - prize money and rewards

rapid dva newp.png

 

Rewards for you

This is a Fandona campaign so I offer you a share of prize money I will gain. If I finish at the Mikhail Tal Memorial tournament in Latvia 3 – 5 March 2017 at a placement gaining prize money, I will distribute across you 90% of it. Note that Official Prize Money is distributed according to the final placement. The better my final placement, the more you and I get.

In the meantime the BLITZ tournament was already sold out by my fans but you can still contribute to the main tournament in RAPID chess.

Apart from financial reward I offer you a simultaneous game as a bonus. Time and place will be announced after the tournaments in Latvia.

The available contribution amounts in Czech crowns (1 EUR = 27 Kč) with corresponding rewards for each of my possible placements are specified in the section „Odměny (Rewards)“ right to this text.

 

1)   Tournament in RAPID chess

 

Here are the main parameters of Fandona campaign for the tournament in RAPID chess (4.- 5. March 2017):

 

My expected placement in starting list: 5. place (2 662 points in RAPID)

My ambition:  3. place

The number of players: about 80 players

The number of players gaining prize money: 18 players

 

If I meet the ambition (3. place) then I will give everybody more than contributed.

In the table above you can find for every particular placement the overview of Official Prize Money, total amount of rewards for you (90%), how much is left for me (10%),  all in CZK, and what the reward for you per 100 CZK contribution is.

Note that if I win the tournament, you will get 157 CZK reward for every 100 CZK contribution. If I finish at the last paid placement (18. place), you will get 13 CZK for 100 CZK contribution.

 

Simultaneous game

If I just meet ambition or I miss it (3. place and worse), I will play simultaneous game with you depending on the amount of your contribution as specified in the section „Odměny (Rewards)“ right to this text.

Note that if I do not gain any prize money (worse than 18. place), then I will play simultaneous game with everybody who contributed to my RAPID. If I finish at 11. place or worse then I will play simultaneous chess game with those who contributed 500 CZK and more, etc....

Let me point out that if you contribute 4 000 CZK, you will get either more than that (1.- 3. place) or you will play the simultaneous chess game with me (3. place or worse). For 3. place you would get both more than contributed and simultaneous chess. 

 

fandona_logo.png

 

2) Turnaj v BLESKovém šachu 

Zde jsou hlavní parametry Fandona kampaně pro turnaj v bleskovém šachu (3. března 2017):

 

Moje očekávané umístění ve startovní listině: 1. místo (2 706 bodů v BLESKU)

Moje ambice: 2. místo

Počet soutěžících: cca 60 šachistů

Počet peněžních výher: 10 šachistů

 

Pokud na turnaji v bleskovém šachu (BLESKU) splním svoji ambici (2. místo), tak každému vrátím více peněz než kolik mi přispěl.

V tabulce níže uvádím pro jednotlivá umístění přehled oficiálních výher (OPM) celkových odměn pro vás (90% z OPM), kolik zbude pro mne (10% z OPM), vše v přepočtu na Kč a výše odměn za každých 100 Kč příspěvku.

 

  Turnaj v bleskovém šachu - výhry a finanční odměny

blesk dva p.png

 

Pokud bych turnaj vyhrál, tak získáte 127 Kč za každých 100 Kč příspěvku. Pokud bych skončil na posledním placeném místě (10. místo), vrátím vám 12 Kč za každý 100 Kč příspěvek. 

Simultánka

Pokud bych skončil na turnaji v bleskovém šachu pod ambicí (3. a horší místo), zahraji si s vámi simultánku v závislosti na výši příspěvku podle rozpisu odměn v sekci "Odměny" vpravo.

Pokud bych nezískal žádnou finanční výhru (umístění horší než 10. místo), tak bych si zahrál simultánku s každým kdo přispěl do mého blesku. Pokud bych skončil na 8. nebo horším místě, tak bych si zahrál simultánku s těmi, kteří přispěli 500 Kč a více, atd...

Každý kdo přispěje nejvyšší možnou částkou (4 000 Kč) získá buď více než kolik přispěl (1.- 2. místo) nebo si se mnou zahraje simultánku (3. nebo horší místo).  

_____

Máte tedy šanci získat více než jste přispěli nebo si se mnou zahrát šachy v simultánce. //

You have the chance to get more than you contributed or to play chess with me within the simultaneous game. 

 

Děkuji za podporu! // Thanks for your support!

Viktor

 

Fandona_logo.png

 

Vybráno34 000 Kč(103 %)

103 %
33 000 Kčpožadováno
33startérů
Podpořit projekt

zakladatel projektuViktor Láznička

Odměny

200 KčRAPID 200

Tvoje odměna při mých jednotlivých umístěních na turnaji A v rapid šachu v rámci Michail Tal Memorial 2017, 4.- 5.3.2017. 1. - 248 Kč 2. - 206 Kč 3. - 164 Kč 4. - 124 Kč 5. - 82 Kč 6. - 72 Kč 7. - 62 Kč 8. - 50 Kč 9.-10. - 40 Kč 11.-12. - 30 Kč 13.-18. - 20 Kč horší - 0 Kč + simultánka

Očekávané doručení odměny: březen 2017

Počet dostupných odměn: 0/5

Odměna nedostupná

200 KčBLESK 200

Tvoje odměna při mých jednotlivých umístěních na turnaji v bleskovém šachu v rámci Michail Tal Memorial 2017, 3.3.2017. 1. - 254 Kč 2. - 204 Kč 3. - 178 Kč 4. - 152 Kč 5. - 126 Kč 6. - 102 Kč 7. - 76 Kč 8. - 50 Kč 9.-10. - 24 Kč horší - 0 Kč + simultánka

Očekávané doručení odměny: březen 2017

Počet dostupných odměn: 0/5

Odměna nedostupná

200 KčRapid 200 NEW!

Tvoje odměna při mých jednotlivých umístěních na turnaji A v rapid šachu v rámci Michail Tal Memorial 2017, 4.- 5.3.2017. 1. - 314 Kč 2. - 262 Kč 3. - 210 Kč 4. - 156 Kč 5. - 104 Kč 6. - 90 Kč 7. - 78 Kč 8. - 64 Kč 9.-10. - 52 Kč 11.-12. - 38 Kč 13.-18. - 26 Kč horší - 0 Kč + simultánka

Počet dostupných odměn: 0/5

Odměna nedostupná

300 KčRapid 300 NEW!

Tvoje odměna při mých jednotlivých umístěních na turnaji A v rapid šachu v rámci Michail Tal Memorial 2017, 4.- 5.3.2017. 1. - 471 Kč 2. - 393 Kč 3. - 315 Kč 4. - 234 Kč 5. - 156 Kč 6. - 135 Kč 7. - 117 Kč 8. - 96 Kč 9.-10. - 78 Kč 11.-12. - 57 Kč 13.-18. - 39 Kč + simultánka horší - 0 Kč + simultánka

Očekávané doručení odměny: březen 2017

Počet dostupných odměn: 3/4

Odměna nedostupná

400 KčRapid 400 NEW!

Tvoje odměna při mých jednotlivých umístěních na turnaji A v rapid šachu v rámci Michail Tal Memorial 2017, 4.-5.3.2017. 1. - 628 Kč 2. - 524 Kč 3. - 420 Kč 4. - 312 Kč 5. - 208 Kč 6. - 180 Kč 7. - 156 Kč 8. - 128 Kč 9.-10. - 104 Kč 11.-12. - 76 Kč + simultánka 13.-18. - 52 Kč + simultánka horší - 0 Kč + simultánka

Očekávané doručení odměny: březen 2017

Počet dostupných odměn: 2/2

Odměna nedostupná

500 KčRAPID 500

Tvoje odměna při mých jednotlivých umístěních na turnaji A v rapid šachu v rámci Michail Tal Memorial 2017, 4.-5.3.2017. 1. - 620 Kč 2. - 515 Kč 3. - 410 Kč 4. - 310 Kč 5. - 205 Kč 6. - 180 Kč 7. - 155 Kč 8. - 125 Kč 9.-10. - 100 Kč 11.-12. - 75 Kč + simultánka 13.-18. - 50 Kč + simultánka horší - 0 Kč + simultánka

Očekávané doručení odměny: březen 2017

Počet dostupných odměn: 0/5

Odměna nedostupná

500 KčBLESK 500

Tvoje odměna při mých jednotlivých umístěních na turnaji v bleskovém šachu v rámci Michail Tal Memorial 2017, 3.3.2017. 1. - 635 Kč 2. - 510 Kč 3. - 445 Kč 4. - 380 Kč 5. - 315 Kč 6. - 255 Kč 7. - 190 Kč 8. - 125 Kč + simultánka 9.-10. - 60 Kč + simultánka horší - 0 Kč + simultánka

Očekávané doručení odměny: březen 2017

Počet dostupných odměn: 0/3

Odměna nedostupná

500 KčRapid 500 NEW!

Tvoje odměna při mých jednotlivých umístěních na turnaji A v rapid šachu v rámci Michail Tal Memorial 2017, 4.-5.3.2017. 1. - 785 Kč 2. - 655 Kč 3. - 525 Kč 4. - 390 Kč 5. - 260 Kč 6. - 225 Kč 7. - 195 Kč 8. - 160 Kč 9.-10. - 130 Kč 11.-12. - 95 Kč + simultánka 13.-18. - 65 Kč + simultánka horší - 0 Kč + simultánka

Očekávané doručení odměny: březen 2017

Počet dostupných odměn: 2/3

Odměna nedostupná

1 000 KčRAPID 1000

Tvoje odměna při mých jednotlivých umístěních na turnaji A v rapid šachu v rámci Michail Tal Memorial 2017, 4.- 5.3.2017. 1. - 1 240 Kč 2. - 1 030 Kč 3. - 820 Kč 4. - 620 Kč 5. - 410 Kč 6. - 360 Kč 7. - 310 Kč + simultánka 8. - 250 Kč + simultánka 9.-10. - 200 Kč + simultánka 11.-12. - 150 Kč + simultánka 13.-18. - 100 Kč + simultánka horší - 0 Kč + simultánka

Očekávané doručení odměny: březen 2017

Počet dostupných odměn: 3/6

Odměna nedostupná

1 000 KčBLESK 1000

Tvoje odměna při mých jednotlivých umístěních na turnaji v bleskovém šachu v rámci Michail Tal Memorial 2017, 3.3.2017. 1. - 1 270 Kč 2. - 1 020 Kč 3. - 890 Kč 4. - 760 Kč 5. - 630 Kč 6. - 510 Kč + simultánka 7. - 380 Kč + simultánka 8. - 250 Kč + simultánka 9.-10. - 120 Kč + simultánka horší - 0 Kč + simultánka

Očekávané doručení odměny: březen 2017

Počet dostupných odměn: 0/1

Odměna nedostupná

1 000 KčRapid 1000 NEW!

Tvoje odměna při mých jednotlivých umístěních na turnaji A v rapid šachu v rámci Michail Tal Memorial 2017, 4.- 5.3.2017. 1. - 1 570 Kč 2. - 1 310 Kč 3. - 1 050 Kč 4. - 780 Kč 5. - 520 Kč 6. - 450 Kč 7. - 390 Kč + simultánka 8. - 320 Kč + simultánka 9.-10. - 260 Kč + simultánka 11.-12. - 190 Kč + simultánka 13.-18. - 130 Kč + simultánka horší - 0 Kč + simultánka

Očekávané doručení odměny: březen 2017

Počet dostupných odměn: 1/1

Odměna nedostupná

1 500 KčRapid 1500 NEW!

Tvoje odměna při mých jednotlivých umístěních na turnaji A v rapid šachu v rámci Michail Tal Memorial 2017, 4.- 5.3.2017. 1. - 2 355 Kč 2. - 1 965 Kč 3. - 1 575 Kč 4. - 1 170 Kč + simultánka 5. - 780 Kč + simultánka 6. - 675 Kč + simultánka 7. - 585 Kč + simultánka 8. - 480 Kč + simultánka 9.-10. - 390 Kč + simultánka 11.-12. - 285 Kč + simultánka 13.-18. - 195 Kč + simultánka horší - 0 Kč + simultánka

Očekávané doručení odměny: březen 2017

Počet dostupných odměn: 2/2

Odměna nedostupná

2 000 KčRAPID 2000

Tvoje odměna při mých jednotlivých umístěních na turnaji A v rapid šachu v rámci Michail Tal Memorial 2017, 4.- 5.3.2017. 1. - 2 480 Kč 2. - 2 060 Kč 3. - 1 640 Kč 4. - 1 240 Kč + simultánka 5. - 820 Kč + simultánka 6. - 720 Kč + simultánka 7. - 620 Kč + simultánka 8. - 500 Kč + simultánka 9.-10. - 400 Kč + simultánka 11.-12. - 300 Kč + simultánka 13.-18. - 200 Kč + simultánka horší - 0 Kč + simultánka

Očekávané doručení odměny: březen 2017

Počet dostupných odměn: 3/3

Odměna nedostupná

2 000 KčBLESK 2000

Tvoje odměna při mých jednotlivých umístěních na turnaji v bleskovém šachu v rámci Michail Tal Memorial 2017, 3.3.2017. 1. - 2 540 Kč 2. - 2 040 Kč 3. - 1 780 Kč 4. - 1 520 Kč + simultánka 5. - 1 260 Kč + simultánka 6. - 1 020 Kč + simultánka 7. - 760 Kč + simultánka 8. - 500 Kč + simultánka 9.-10. - 240 Kč + simultánka horší - 0 Kč + simultánka

Očekávané doručení odměny: březen 2017

Počet dostupných odměn: 0/1

Odměna nedostupná

2 000 KčRapid 2000 NEW!

Tvoje odměna při mých jednotlivých umístěních na turnaji A v rapid šachu v rámci Michail Tal Memorial 2017, 4.- 5.3.2017. 1. - 3 140 Kč 2. - 2 620 Kč 3. - 2 100 Kč 4. - 1 560 Kč + simultánka 5. - 1 040 Kč + simultánka 6. - 900 Kč + simultánka 7. - 780 Kč + simultánka 8. - 640 Kč + simultánka 9.-10. - 520 Kč + simultánka 11.-12. - 380 Kč + simultánka 13.-18. - 260 Kč + simultánka horší - 0 Kč + simultánka

Očekávané doručení odměny: březen 2017

Počet dostupných odměn: 0/1

Odměna nedostupná

4 000 KčRAPID 4000

Tvoje odměna při mých jednotlivých umístěních na turnaji A v rapid šachu v rámci Michail Tal Memorial 2017, 4.- 5.3.2017. 1. - 4 960 Kč 2. - 4 120 Kč 3. - 3 280 Kč + simultánka 4. - 2 480 Kč + simultánka 5. - 1 640 Kč + simultánka 6. - 1 440 Kč + simultánka 7. - 1 240 Kč + simultánka 8. - 1 000 Kč + simultánka 9.-10. - 800 Kč + simultánka 11.-12. - 600 Kč + simultánka 13.-18. - 400 Kč + simultánka horší - 0 Kč + simultánka

Očekávané doručení odměny: březen 2017

Počet dostupných odměn: 1/2

Odměna nedostupná

4 000 KčBLESK 4000

Tvoje odměna při mých jednotlivých umístěních na turnaji v bleskovém šachu v rámci Michail Tal Memorial 2017, 3.3.2017. 1. - 5 080 Kč 2. - 4 080 Kč 3. - 3 560 Kč + simultánka 4. - 3 040 Kč + simultánka 5. - 2 520 Kč + simultánka 6. - 2 040 Kč + simultánka 7. - 1 520 Kč + simultánka 8. - 1 000 Kč + simultánka 9.-10. - 480 Kč + simultánka horší - 0 Kč + simultánka

Očekávané doručení odměny: březen 2017

Počet dostupných odměn: 0/1

Odměna nedostupná

4 000 KčRapid 4000 NEW!

Tvoje odměna při mých jednotlivých umístěních na turnaji A v rapid šachu v rámci Michail Tal Memorial 2017, 4.- 5.3.2017. 1. - 6 280 Kč 2. - 5 240 Kč 3. - 4 200 Kč + simultánka 4. - 3 120 Kč + simultánka 5. - 2 080 Kč + simultánka 6. - 1 800 Kč + simultánka 7. - 1 560 Kč + simultánka 8. - 1 280 Kč + simultánka 9.-10. - 1 040 Kč + simultánka 11.-12. - 760 Kč + simultánka 13.-18. - 520 Kč + simultánka horší - 0 Kč + simultánka

Očekávané doručení odměny: březen 2017

Počet dostupných odměn: 0/1

Odměna nedostupná

5 000 KčRapid 5000 NEW!

Tvoje odměna při mých jednotlivých umístěních na turnaji A v rapid šachu v rámci Michail Tal Memorial 2017, 4.- 5.3.2017. 1. - 7 850 Kč 2. - 6 550 Kč 3. - 5 250 Kč + simultánka 4. - 3 900 Kč + simultánka 5. - 2 600 Kč + simultánka 6. - 2 250 Kč + simultánka 7. - 1 950 Kč + simultánka 8. - 1 600 Kč + simultánka 9.-10. - 1 300 Kč + simultánka 11.-12. - 950 Kč + simultánka 13.-18. - 650 Kč + simultánka horší - 0 Kč + simultánka

Očekávané doručení odměny: březen 2017

Počet dostupných odměn: 0/1

Odměna nedostupná