Expedícia Macedónsko - crowfunding kampaň

Expedícia Macedónsko

7 dní - 140km - 10280m↑ - 10332m↓ - 34 vrchov 7 days - 140km - 10280m↑ - 10332m↓ - 34 peaks

Film & Video

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Kto sme a čo je našim cieľom Expedície?

Sme partia 5 študentov zo Slovenska, ktorých spája spoločná túžba zdolať rôzne pohoria v Európe. V roku 2017 sme zdolali Rumunské pohoria(bez zdokumentovania, iba nejaké fotografie). Zapáčilo sa nám to a odvtedy chceme každé leto zdolať inú krajinu. V roku 2018 sme zdolali najvyššie pohoria v Balkáne (Bulharsko), kde som cestu zdokumentoval s novo kúpenou technikou(DSLR kamera, GoPro, nejaké šošovky, mikrofón...). Z cesty vznikol dokument Rila&Pirín(viac dole v článku).
Cieľom expedície v roku 2019 je zdolať počas 7 dní Macedónske pohorie Šar Planina a taktiež najvyšší vrch Macedónska - Korab. Máme na pláne prejsť 140km, 10280m↑, 10332m↓ a 34 vrcholov.

Who are we and what is the main goal of our Expedition?

We are a group of the 5 students from Slovakia. What we all have in common is the ambition to overcome different mountains around Europe. In 2017 we overcome whole Romanian mountains(without documentation, just some pictures). We endear to mountains and from this point, we wanted to overcome different mountains in different countries. In 2018 we overcome the highest mountains in Balkan(Bulgaria), where I recorded the whole trip with my new gear(DSLR camera, GoPro, some lenses, microphone...). We made our first documentary Rila&Pirin(more information at the end of the article).
The main goal of the expedition in 2019 is to overcome mountain Sar Planina and also the highest peak in Macedonia - Korab during the 7 days. We would like to come through 140km, 10280m↑, 10332m↓ and  34 peaks.

Fotografia z Musaly (Rila - Bulharsko)

https://www.youtube.com/watch?v=lrE5bar1hZw

Čo očakávať v dokumente?

Pripravujem si pre vás reálne 3D animácie pohorí a mnoho ďalších animácií, prehovory zúčastených protagonistov, zábery Macedonskej prírody, timelapsy(časozberné videá) a to všetko sprevádzané komentátorom a s kvalitnou hudbou!

What to expect in the documentary?

I am preparing for you real 3D animations, interviews with the protagonists, scenes of Macedonian nature, time-lapses and all that accompanied with a narrator and good music!

Ukážka mapy(Šar planina)

Prečo prispieť?

Na projekte nezarábame, snažíme sa pokryť celú expedíciu(jedlo, cesta...) a za zvyšnú sumu pre vás pripravím odmeny a najdôležitejšie, pokúsim sa vám priniesť dokument, ktorý vás rozosmeje, motivuje a dejom vás prenesie ku krásam Macedónskych hôr.

Ak chcete iba prispieť ľubovoľnou čiastkou(bez odmeny), jednoducho kliknite na tlačidlo "Podporiť projekt" hneď pod cieľovou čiastkou. Keď sa nevyzbiera potrebná suma pre tento projekt, peniaze sa vám vrátia späť v plnej čiastke. Našu expedíciu môžete podporiť aj svojimi 2% cez Expedičný fond (Link)

Čo s vyzbieraných peňazí (1000€)?
1. Zatiaľ počítame s 5 osobami cca 180€ na osobu(benzín, jedlo, zdravotné poistky...) - 800€
2. Reklama(7 % vyzbieraných peňazí) - 84€
3. Výroba darčekov, kinosála, tlač plagátov, lístkov, výroba DVD, hudba do dokumentu... - 116€

Rozpočet na jednu osobu z expedície v Bulharsku(2018):

Why should you donate?

We do not earn money from the project, we just want to cover the whole expedition (travel, food, etc.) and for the rest, I will prepare some rewards for you. However, most importantly I will try to bring you a document, which will motivate you, make you laugh, and the story will take you to the beauty of Macedonian mountains.

If you want to contribute by any amount (without a reward), just click on the “Podporiť projekt” underneath the target amount. If the necessary amount for the project will not be collected, the money will be refunded to you in full amount.

What with all that money (1000 €)?
1. For now, we are counting with 5 persons – approximately 180€/person (gas, food, insurance, etc.) -> 800€
2. Advertisement (7% of collected money) – 84€
3. Cinema, production of gifts, posters, tickets, DVDs, music, etc. – 116€

A budget for one person from the Bulgarian expedition (2018):

Rozpočet expedície v 2018

Termín expedície a plánovaný termín dokončenia dokumentu?

Expedíciu plánujeme v lete, začiatkom augusta 2019. Dokument plánujem dokončiť začiatkom roka 2020.

Prečo je termín dokončenia dokumentu až v 2020?
Prosím vás o trpezlivosť s dokončením tohto projektu, je to náročný projekt, kde musím nájsť správnu hudbu, vytvoriť animácie, designy, DVD, upraviť fotografie, editovať videá, upraviť farby, upraviť zvuk, nahrať komentátorské vstupy a dať to celé dokopy. Všetko robím sám popri štúdiu, tak mi to trošku trvá, ale výsledok bude stáť za to!!

Date of the expedition and planned date for finishing the documentary?

The expedition is planned in the summer, begging of August 2019. The document should be finished in spring 2020.

Why is the schedule to 2020? Please, be patient with this project as it is not an easy task. I have to find the correct music, make the animations, designs, DVDs, adjust the photos, furthermore, some video edition, colour and sound correction, record the commentary, and finally add all that together.

I am doing everything alone alongside my studies, so it takes a while. However, it will be worth it!!

Nejaké blogy počas natáčanie a počas expedície?

O tejto časti si ešte nie sme istí, ale keď sa rozhodneme aj pre nejaké blogy alebo krátke videá, všetko budeme zverejňovať na týchto stránkach: 
FB: https://www.facebook.com/JakubPigaDPV
Instagram: https://www.instagram.com/jakubpiga_design.photo.video
Poznámka: Na stránky pridávam aj rôzne fotografie z prírody a zaujímavých miest, ktoré som navštívil. Nie sú to stránky pre túto expedíciu, ale pre celú moju tvorbu.

Some blogs during the shooting or during the expedition?

We are not sure right now, but when we decide to do that, we will make it public on this social pages:
FB: https://www.facebook.com/JakubPigaDPV
Instagram: https://www.instagram.com/jakubpiga_design.photo.video
Note: I am also adding on this page different fotographs of the nature, interesting places, which I visited. It is not just for this expedition but for my whole production.

Predošlá tvorba(Rila&Pirín)

Aby ste mali predstavu ako bude približne vyzerať tento projekt, môžete si pozrieť môj predošlý projekt z expedície v roku 2018 - Rila&Pirín. Dokument nie je zverejnený na internete, ale je v pláne premietanie na rôznych outdoorových festivaloch. Informácie kde môžete dokument vidieť nájdete na stránke: https://www.facebook.com/RilaPirin

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=S2PJVoe2qWc&t=4s
Krátky zostrih z premiéry: https://www.youtube.com/watch?v=g3evlh7HqeU&t=16s

Expedícia v roku 2019 bude obohatená snímkami zo vzduchu a snáď ešte kvalitnejšími zábermi.

Nejaké snímky z predošlej expedície v Bulharsku:

Previous production(Rila&Pirín)

This part of the article is just for you to know what to expect from this project. You can watch my previous project from expedition in the year 2018 - Rila&Pirin. You cannot find this documentary on the internet, but there is a plan for projection of it on different outdoor festivals. Information about where you can see this documentary: https://www.facebook.com/RilaPirin

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=S2PJVoe2qWc&t=4s
Short video from the premiere: https://www.youtube.com/watch?v=g3evlh7HqeU&t=16s

Expedition in 2019 will be enriched with videos from the sky and hopefully I will provide you also videos with better quality.

Some photos from previous expedition in Bulgary:

Mravce na Piríne

Mliečna cesta z Rily

Kone z Rily

Co si o tomto projektu myslíte?