Startovač - financování projektů

Ewraker I - crowfunding kampaň

Podpořit - Ewraker I

1. část historické fikce z počátku 10. století odehrávající se v Polsku a Čechách. Vikingové, vražda sv. Ludmily, raný středověk na vlastní kůži.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

10 000 Kč Sběratel umění „Ohně Slovanů“

Originál obrazu „Ohně Slovanů“.
Olej na plátně, rozměry: 30 x 24 cm
Druhý obraz exkluzivně dostupný k prodeji.
K tomu podepsaný výtisk knihy s pevnou vazbou a elektronická PDF verze.
Jmenovitá zmínka v seznamu sběratelů v knize.
Osobní setkání s autorem a Jirkou Houskou.

Počet dostupných odměn: 1/1