Euroskate party - crowfunding kampaň

Startéři - Euroskate party

Skateboarding v rozdělené, ale skateboardingem sjednocené Evropě v letech 1985–1990

Knihy