Euroskate party - crowfunding kampaň

Startéři - Euroskate party

Skateboarding v rozdělené, ale skateboardingem sjednocené Evropě v letech 1985–1990

Knihy

Projekt skončil neúspěšně. Všechny příspěvky byly vráceny zpět Startérům v plné výši.

Příspěvky mobilních startérů pošleme na neziskové kreativní projekty nebo jiné projekty na Startovači. Tipy na neziskové kreativní projekty mimo Startovač velmi uvítáme. Pište na info@startovac.cz.