Euroskate party - crowfunding kampaň

Podpořit - Euroskate party

Skateboarding v rozdělené, ale skateboardingem sjednocené Evropě v letech 1985–1990

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

6 000 Kč Diktátor Carlos I.

Fotografie Petra Karlíčka od Jana Mihalička, Brno, září 1985. Tisk na fineartovém papíru Sihl Masterclass velikosti A3, ve skate-artovém rámu, s podpisy obou mistrů.

Počet dostupných odměn: 3/3