Euroskate party - crowfunding kampaň

Podpořit - Euroskate party

Skateboarding v rozdělené, ale skateboardingem sjednocené Evropě v letech 1985–1990

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

5 000 Kč Vertka na doma + fingerboard

U-rampa pro fingerboarding z překližky, s kovovými kopingy, délka 28.9'', šířka 17.6'', výška 9.4’' + jeden z patnácti oldskůl designů podle vlastního výběru na fingerboardu Finga.

Počet dostupných odměn: 1/1