Euroskate party - crowfunding kampaň

Podpořit - Euroskate party

Skateboarding v rozdělené, ale skateboardingem sjednocené Evropě v letech 1985–1990

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

1 500 Kč Fingerboard + knížka

Jeden z deseti retro fingerboardů od Finga fingerboards + knížka Euroskate party.

Oldskůl design podle vlastního výběru z patnácti motivů, které jsme mohli v Československu vídat: Claus Grabke, Hans Puttis Jacobson, Sean Goff, Florian Böhm, Abrook Brothers, Pete Dossett a další. Funkční zmenšenina skejtu ve velikost 33x99 mm, kolečka s kuličkovými ložisky, kovové trucky.

Počet dostupných odměn: 10/10