Euroskate party - crowfunding kampaň

Podpořit - Euroskate party

Skateboarding v rozdělené, ale skateboardingem sjednocené Evropě v letech 1985–1990

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

500 Kč Tričko Euroskate party

Vzpomínka na Brno, Plzeň, Karlovy Vary, Prahu, Olomouc, Prachatice, Poličku, Hradec Králové, Warrington, Münster, Täbi, Madrid, Stuttgart, Charleroi, Berlín, Glasgow, Rigu, Kodaň, Swansea, Turín a Paříž...

Počet odměn není omezen