Škola spoluřízená dětmi v Opavě - crowfunding kampaň

Podpořit - Škola spoluřízená dětmi v Opavě

Jsme nová opavská základní škola, na jejímž řízení se budou podílet děti. Otevíráme v září. Potřebujeme pomoc, abychom mohli zrekonstruovat prostory.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

150 Kč Vstupenka na zahajovací večírek

Na konci srpna uspořádáme oslavu otevření školy, a to v rekonstruovaných prostorech. Nabídneme drobné občerstvení, prohlídku i (ne)řízený program. A protože dítě je taky plnohodnotný člověk, platí také plnou cenu. :) Pouze děti, které si přivedou vlastní mléčný bar, z nějž se stravují, platit nemusejí.

Počet dostupných odměn: 26/30