Škola spoluřízená dětmi v Opavě - crowfunding kampaň

Podpořit - Škola spoluřízená dětmi v Opavě

Jsme nová opavská základní škola, na jejímž řízení se budou podílet děti. Otevíráme v září. Potřebujeme pomoc, abychom mohli zrekonstruovat prostory.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

1 000 Kč Poradenství k zakládání školy

Chcete založit školu, ale nevíte, jak začít? Jaký směr zvolit? Nasdílíme vše, co víme, pomůžeme s žádostí na MŠMT. Budeme neustále dostupní na mailu i na telefonu. To vše nabízíme běžně zdarma, ale teď máte možnost nám i přispět. :)

Počet odměn není omezen