Škola spoluřízená dětmi v Opavě - crowfunding kampaň

Podpořit - Škola spoluřízená dětmi v Opavě

Jsme nová opavská základní škola, na jejímž řízení se budou podílet děti. Otevíráme v září. Potřebujeme pomoc, abychom mohli zrekonstruovat prostory.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

200 Kč Po stopách opavských tramvají

Věděli jste, že tramvaj jezdila i na hřbitov a některé vozy měly poštovní schránku? Hodinová komentovaná procházka centrem Opavy s výkladem o éře opavské tramvajové sítě. Cena za dvě osoby. Zářijový termín bude ještě upřesněn

Počet dostupných odměn: 5/10